Laskurahoitus - Pyydä yrityksellesi tarjous laskurahoituksesta!

Laskurahoitus on hyvä tapa varmistaa yrityksen kassavirta. Pyydä ilmainen tarjous nyt!

laskurahoitus

Laskurahoitus ja laskujen myynti

Käytännössä jokaiselle yritykselle kassanhallinta on usein hankalaa ja haasteellista. Tämä pätee niin suuriin kuin pieniin yrityksiin. Hyvin usein yrityksen menot menevät maksuun, ennen kuin tulot on saatu ajoissa yrityksen tilille. Juuri tämän takia yritykset tarvitsevat aina käyttöpääomaa, jolla balansoida yrityksen kassaa.

Laskurahoitus on jo jonkin aikaa markkinoilla ollut rahoitusvaihtoehto, joka on suunniteltu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Käytännössä laskurahoituksen nerokkuus piilee siinä, että yrityksen ei tarvitse enää odottaa, että asiakas maksaa laskun jonain tiettynä päivänä, joka tarkoittaa yleensä sitä, että asiakkaalle on myönnetty esimerkiksi 14, 30, 45 tai 90 päivää maksuaikaa. Laskurahoituksen avulla yritys saa saatavansa välittömästi käyttöönsä.

Myy laskusi

Laskurahoituksen hyöty perustuu siihen, että yritys pystyy paremmin hallitsemaan oman kassansa, koska yritys pystyy parantamaan oman kassanvirtansa ennustettavuutta. Näin yritysten harteilta poistuu paljon epävarmuuden tunnetta liittyen saataviin, sillä saataviin pääsee käsiin välittömästi. Kun yritys saa saatavansa nopeammin tilille, parantaa se yrityksen pääoman kiertoa, jolloin yrityksen maksuvalmius paranee, ja mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen kasvavat.

Laskun myynti - Kenen se sopii?

Käytännössä miltei kaikilla yrityksillä on jatkuvia rahoitustarpeita, ellei sitten kyse ole yrityksestä, minkä kassa on niin vahva, ettei se tarvitse juurikaan ulkopuolista rahaa edes käyttöpääomaksi. Laskurahoitus sopii erityisesti firmoille, joille rahoituksen saaminen pankeista voi olla hankalampaa tai ainakin aikaavievää. Juuri tästä syystä laskurahoitus on kasvattanut suosiotaan. Samalla myös Suomessa ollaan siirtymässä eurooppalaiseen yritystapakulttuuriin, jossa erityisesti suuret yritykset pyrkivät viivästyttämään laskujen maksua mahdollisimman pitkään. Kaikilla yrityksillä ei ole myöskään reaalivakuuksia tai sitten vain liiketoiminta kasvaa niin ripeästi, ettei yrityksen käyttöpääoma riitä tukemaan kasvua. Tällaisessa tapauksessa monet yritykset turvautuvat laskurahoitukseen.

Laskut rahaksi

Suomessa toimii nykyisin lukuisia rahoitusyhtiöitä, jotka tarjoavat laskurahoituspalveluita. Näiden palveluiden hyödyntämisen kynnys on matala, sillä asiakas voi myydä itse haluamansa määrän laskuja. Käyttäjän ei täydy siis myydä kaikkia myyntisaataviaan laskurahoitusyritykselle. Laskurahoituspalvelu on muutenkin yritykselle parempi kuin perinteiset factoring-palvelut, joissa aloitusmaksut ovat perinteisesti korkeat. Laskuja vastaan yrityksille tarjotaan edullisempaa rahoitusta, mutta samalla luottotappion riski säilyy asiakkaalla itsellään. Toisin sanoen, mikäli laskun saanut ei maksa saatavaa, siirtyy luottotappio yrittäjälle, ei pankille.

Sen sijaan moderneissa laskurahoituspalveluissa saatavaan sisältyvä riski siirtyy toiselle yhtiölle. Ei siis ihme, että iso osa laskurahoituspalveluja tarjoavista yrityksistä toimii myös perintäalalla. Toisaalta alalla toimii myös niitä, jotka eivät lainkaan toimi perintäasioiden parissa, jolloin nämä toimijat eivät myöskään osta laskuja, joiden eräpäivä on jo mennyt. Suomessa toimii useita laskut rahaksi -palveluita, jotka tiedetään luotettaviksi. Vastineeksi lainasta, nämä yritykset perivät korkoa saatavista, joka vaihtelee yrityksestä yritykseen, mutta se on yleisesti halvimmillaan parin prosentin luokkaa.

Hinnoittelu on rahoituslaitoksesta riippumatta jokseenkin suoraviivaista ja harvalla luotottajalla on kiinteitä avaus-, kuukausi- tai vuosimaksuja. Tämän lisäksi laskurahoituspalvelut eivät vaadi vakuutustalletuksia tai limiittimaksua.

Laskut rahaksi kokemuksia

Suurin osa yrityksistä on tyytyväisiä laskurahoituspalveluihin, joskin yrittäjissä saattaa herättää närää korkeat rahoituskulut. Yrittäjän kannalta tämä on ymmärrettävää, mutta toisaalta rahoituslaitokset pyrkivät luonnollisesti maksimoimaan oman voittojansa, ja heille kysymys on liiketoiminnasta.

Tästä johtuen asiakkaan kannattaa aina vertailla lainatarjouksia. Kilpailutuksella yritys voi pyytää tarjouksen laskurahoituksesta suoraan rahoituslaitoksilta, jolloin asiakas saa helpommin itselleen edullisimman tarjouksen. Kilpailutus kannattaa aina, ja tarjouksen saa yleensä jo saman päivän aikana. Kilpailutusta voi pyytää 1 000–250 000 euron suuruisille lainatarjouksille, joten se kannattaa ottaa käyttöön riippumatta lainasumman suuruudesta.

Lue lisää laskurahoituksesta:

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.